179 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zásadní pojetí určité disciplíny, které je v danou dobu obecně přijímané
paradigma
krátký spodní oděv, obepíná tělo od pasu nahoru
živůtek
stručný a výstižný, úsečný
lakonický
nervová slabost (typ neurózy); podrážděnost, únava
neurastenie
obchod s krejčovským sbožím
galanterie
soubor, celek
garnitura
okciput, zátylek; dorsální strana hlavy až k přechodu ke krku
týl
zastaralá pobídka k odchodu
vari
identifikační znak organizace
IZO
přehled o předmětu, plán
sylabus
centrálně provozovaný studijní informační systém pro celé UK
SIS
normál, standard míry
etalon
koření s vůní citrusů; listy, kůra i plody; JZ Asie
mauricijská papeda
výjimka ze zákona, především v církevním právu
dispens
Obvodní podnik bytového hospodářství
OPBH
spor souzený rozhodčím
arbitráž
náhodný; (rozhodující)
arbitrární
chronický zánět ucha u malých dětí -> sluchové problémy
klihové ucho
ziskové manipulace s týmž zbožím zároveň na různých burzách
arbitráž (ekonomika)
tím spíše, což teprve
a fortiori
věda o poznání
epistemologie
barva hlasu
témbr
hnusná zelená potvora z Průvodce, podobná Zemanovi
vogon
mlýnský kámen; pravěký ruční mlýnek
žernov
osoba se silným zápalem pro jedno téma
geek
asociál úzce zaměřený na jeden obor
nerd
americká pozemní veverka
čipmank
zásobník paliva a vody pro parní lokomotivy
tendr
předběžné vzdělávání, cvičení, úvod
propedeutika
vrozená ortopedická vada, vtočení šlapky dovnitř
koňská noha
upevnění, sjednocení, ustálení
konsolidace
arabský ohňový démon s rohy, také v PC hrách
ifrit
square root, druhá odmocnina
sqrt
konsonanty před slabičným jádrem
praetura
jeden konkrétní tvar slova (lemmatu)
alolex
množina všech tvarů jednoho slova
lexém
osvojování, získávání
akvizice
řiť; (kruh)
anus
soubor tří výroků, jeden je závěr ze dvou premis
sylogismus
promlouvání či modlitba v mystickém jazyce
glosolálie
rozdíl mezi účty a skutečným stavem (pokladny...)
manko
dvojstranný, dvojsmyslný
ambivalentní
zástěna
paravan
tloustnout; mít prospěch z
týt z
džínovina
denim
maďarský guláš s méně vody a přílohou
perkelt
látka omotaná okolo nohy jako ponožka
onuce
maďarský srstnatý pes
komondor
příjem spojený s nějakou fcí, především v církvi
obročí, prebenda
Gorbačovova ekonomická reforma SSSR v 80. letech
perestrojka
starý slovenský zpěvník; jeho autor
tranoscius
vysoká holínka, kozačka
čižma
lehkomyslný, mravně nízký, drzý
frivolní
formulář k vyplnění, tiskopis
blanket
stálý nespokojenec
kverulant
zabavit, především pro válku
zrekvírovat
poddůstojník
rotmistr
kolektivní hospodářství, podobné JZD
kolchoz
čtvercová látka s popruhy na přenášení nákladu
loktuše
ornament ve tvaru růže; kruhové okno
rozeta
zrádný, proradný
perfilní
stolek u oltáře
abakus (církev)
početní tabulka
abakus (starověk)
nádherné klenoty carského Ruska před 1svv
Fabergého vejce
sodovka s ovocnou příchutí
grenadýna
přehlídka
defilírka, defilé
číšnický učeň
pikolík
jednoduchý píšťalový předchůdce gramofonu na kliku
ariston
chřest
asparagus
balkonová podprsenka; přezdívka typu lokomotivy
bardotka
odtavení, odebrání
ablace
docela cenná římská mince, hodnota 2,5
sestercius
vyfouklé vajíčko
výdumek
spájecí lampa
letlampa
delší úsek sólové zpěvné melodie
kantiléna
ozdobné (kamenné) zábradlí
balustráda
liliovitá květina s krátkým stonkem kvetoucí na podzim
ocún
nemoc krčních uzlin tuberkulózního původu
skrofulóza
nevěstinec
lupanár
endemitní sladkovodní madagaskarská rybka
gavúnek
tónové odstupňování barvy, světla
valér
jednoduchá žertovná nebo satirická píseň
kuplet
žlučopudná jedlá bodlákovitá rostlina
artyčok
chodby ve starých opevněních
kasematy
démon svádějící mnichy
sukubus, succuba...
část krovu, která nese střešní latě
krokev
spodní část hutní pece
nístěj
jednoatomová, velmi pevná vrstva C
grafen
průvodčí
konduktér
parádivý muž; šamponek
metrosexuál
oblast fyziky o ionizujícím záření
doziometrie
rozptýlení, rozkoš
plezír
střepinové hlasování o vyloučení z Athén; vyčlenění
ostrakismus
odvetný sek v šermu
riposta
stará desková hra s kameny a kostkami
vrhcáby
solitaire; karetní hra pro jednoho hráče
pasiáns
kulečník
biliár
indiánský rituál točení ve výšce hlavou dolů
volador
uspořádání hlasů, aby spolu ve vertikále ladily
homofonie (hudba)
nepravé homonymum; zvuk shodný, graficky jiné
homofon
dvojhláska
diftong
zákaz, zábrana, zpomalení
inhibice
vynechání hlásky při spojení nebo ohýbání slov
elize
slitina rtuti s jinými kovy
amalgam
socialistický realismus
sorela, socrel
očekávání 1000leté JK říše; také u husitství
chiliasmus
úsilí o změny stávající stavu, ideologie
revizionismus
pevně stanovené množství
kontingent
již tím, tím samým, tím pádem
ipso facto
příslušné, bytostně vlastní, opak transcendentní
imanentní
Poznej sám sebe.
gnothi seauton
islámská mystika
súfismus
vlastnosti druhu člověk, které ho odlišují od předků
behaviorální modernita
vysvětlující
explanatorní
doma dodělat
domado
zmetkový, druhořadý
aušusový
too long -> don't read; zkrácená verze
tldr
sličný, pohledný
lepý
erotické představení sledované kukátky z kabinek
peepshow
obrovský, strašný
horentní
zesměšnění, parodování
perzifláž
udávat
denuncovat
oprava rozhodnutí orgánem samotným; např. odvolání
autoremedura
umělecké představení z různých fragmentů
estráda
korekturní značka pro vymazaní
deleatur
německé novogotické kurzivní písmo, až do 20. st
kurent
slovník se seznamem významově souvisejících slov
tezaurus
úkryt nebo obydlí zčásti v zemi
zemljanka
děloha
maternice
rozzlobený
rozkacený
spropitné
tuzér
náčelník kozáků
ataman
snaha o trvale udržitelné zemědělství
permakultura
věda o postoji; část neverbální komunikace
posturika
neverbální komunikace vzdáleností mezi lidmi
proxemika
prvorepublikové nakladatelství; bratři Čapkovi; edice
Aventinum
větší domácí oslava s pohoštěním; piknik
trachtace
model Škody 440 z 50. let
Spartak
tenká blána v těle
mázdra
slavnostní fanfára na pozdrav
tuš
skalnička
alpinka
pokrývka nebo čepička pro koně
čabraka
malý nosík
pršáček
zpětné získávání tepla (energie)
rekuperace
věštec z ptáků; "zasvěcenec"
augur
neodborný, nevědecký, povrchní
diletantský
přecitlivělost
idiosynkrazie
přírodní medové plástve
strdí
píseň o činech, francouzský hrdinský epos
chanson de geste
potulný středověký student
vagant
protějšek titulní strany, často ilustrace nebo prázdné
frontispis, frontispice
společnice nebo prostitutka s diplomatickými styky
kurtizána
miska na chléb u VP/hostie
paténa
kožní vyrážka
lišej
(smrtihlav), český noční rychlý motýl
lišaj
architektonický pás pod římsou
vlys
přípona, obecněji -fix
(slovotvorný) formant
hromadění N v těle kvůli špatným ledvinám
uremie
nižší diplomat
atašé
záliv, zátoka
boka
figura, 2 slova stejného druhu vedle sebe (hory doly)
hendiadys
nadšenec do focení veřejné dopravy (vlaků)
šotouš
pryžová náhražka ebenového dřeva
ebonit
mladý, nevycvičený kůň
remonta
kousek masa pečený na rožni
šašlik
podkrovní zešikmený pokoj
mansarda
borovice
sosna
voják s kopím
pikenýr
univerzální žoldnéř v renesanci
lancknecht (-ndsk-)
věčný nespokojený tulák; věčný Žid
ahasver
metoda pokus-omyl
heuristika
něčí osobní předměty
parafernálie
léčba smíchem
gelototerapie
jeskyňářství
speleologie
obrana, obhajoba
apologie
provaz ze zkroucených větví
houžev
myšlenka (někdy bez řečené premisy)
entyméma
vnucení
oktroj
nabádavá řeč
pareneze