Level 28 Level 30
Level 29

DỰ ĐỊNH TƯƠNG LAI (9)


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
It might be a good idea to wait till May.
Chờ đến tháng 5 là ý hay đấy.
Yes, it may be nice.
Vâng, ý đó có lẽ hay đấy.
We’re going to have a traditional wedding.
Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới theo kiểu truyền thống.
We’re intending to go abroad.
Chúng tôi định đi nước ngoài.
We're having a reception in the garden.
Chúng tôi sẽ đón khách tại vườn.
The wedding is at 4 o’clock.
Hôn lễ sẽ diễn ra lúc 4 giờ.
There’ll be 45 guests.
Sẽ có 45 khách đến.
I’m seeing Michael tomorrow night.
Tôi sẽ gặp Michael tối mai.
We are going to the pictures.
Chúng ta sẽ đi chụp hình.