Level 45 Level 47
Level 46

TỎ RA NGHI NGỜ (11)


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
You're having me on.
Anh đùa tôi đấy.
You're pulling my leg.
Anh đang đùa tôi.
That's a bit of an exaggeration.
Hơi lố đấy.
It's ridiculous.
Thật nực cười.
That's an outright lie.
Dứt khoát đó là nói dối.
That's a pack of lies.
Hoàn toàn bịa đặt.
That's a fishy story.
Câu chuyện đáng ngờ.
What you're saying is libelous.
Bạn đang nói điều không hay đấy.
It’s just a half-truth.
Điều đó chỉ đáng tin một nửa thôi.
That’s a fib.
Chỉ bịa thôi.
That's stretching the truth a bit.
Điều đó hơi khác sự thật.