Level 49 Level 51
Level 50

TẠI CỬA HÀNG NHẠC CỤ (11)


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Do you have a piano?
Anh có bán piano không?
I would like a guitar, please.
Tôi muốn một cây đàn ghi-ta.
I’m a fan of folk songs.
Tôi rất hâm mộ các bài nhạc dân ca.
I will get it for you right away.
Tôi sẽ lấy cho anh ngay.
I like musical entertainment.
Tôi thích giải trí bằng âm nhạc.
Have you a CD of it?
Ông có đĩa ghi bài đó chứ?
Can you play Vietnamese instruments?
Anh chơi nhạc cụ Việt Nam được chứ?
What kind of instrument is this?
Loại nhạc cụ gì vậy?
Do you go in for soft music?
Chị có thích nhạc vàng không?
Must I pay before hand?
Tôi có phải trả tiền trước không?
I want to pay in installments.
Tôi muốn trả góp.