Level 51 Level 53
Level 52

CÁC NGÀY LỄ (12)


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
The first of January is New Year's Day.
Ngày 1 tháng 1 là ngày đầu năm.
They’re Easter eggs.
Chúng là trứng phục sinh.
Thanksgiving Day is approaching.
Ngày Lễ Tạ Ơn gần đến rồi.
Today is Vietnam’s Independence Day.
Hôm nay là ngày quốc khánh của Việt Nam.
Have a happy Halloween!
Có một ngày Halloween thật đáng sợ nhé!
Trick or treat.
Cho kẹo đi không thì quậy đấy/Lừa hay lộc.
Today is Mother’s Day.
Hôm nay là ngày của Mẹ.
I’m looking for a Father’s Day gift.
Cháu đang tìm một món quà cho ngày lễ của bố.
November 20 is Vietnamese Teacher's Day.
Ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam.
She told me a lie on April Fool’s Day.
Cô ấy nói dối tôi trong ngày cá tháng Tư.
Last New Year's Eve, we were in New York.
Chúng tôi ở New York vào đêm giao thừa vừa rồi.
Merry Christmas!
Chúc Giáng sinh vui vẻ!