Level 54 Level 56
Level 55

Ở CỬA HÀNG NƯỚC HOA (13)


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Welcome to our store!
Hoan nghênh anh đến cửa hàng!
No trouble at all.
Không dám làm phiền ông đâu ạ.
Give me a bottle of brilliantine.
Cho tôi một chai keo vuốt tóc.
Give me the best you have.
Lấy loại tốt nhất nhé.
The prices are prohibitive.
Gía đắt quá.
What's a trade mark?
Hiệu gì thế?
The Gilette.
Hiệu Gilette.
This is the best quality.
Hiệu này là loại tốt nhất.
What do you need to buy?
Chị cần mua món gì?
Domestic, madam.
Thưa bà, là hàng nội địa.
You can choose as you like.
Chị có thể lựa chọn tùy ý.
How much do you charge?
Anh tính bao nhiêu?