Level 55 Level 57
Level 56

XUẤT NGOẠI (12)


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Here we are in America.
Chúng ta đang có mặt tại Mỹ.
Did you fly?
Cô đi bằng máy bay à?
I’ll be here for a week.
Tôi sẽ ở đó trong một tuần nữa.
This line is moving slowly.
Băng chuyền này chạy chậm quá.
Keep your seat belt on.
Hãy thắt dây an toàn.
Can you put a trace on it?
Vui lòng đánh dấu lên hành lý?
My baggage didn’t come out.
Hành lý của tôi biến đâu mất rồi.
Landing and take-off are the worst.
Cất cánh và hạ cánh là những lúc đáng sợ.
Do not carry any hazardous material.
Vui lòng không mang vật nguy hiểm.
Which gate do I need to go to?
Tôi sẽ đi vào cổng nào?
What’s the expiration date on your passport?
Hộ chiếu của chị ngày mấy hết hạn?
How long will you be staying in Canada?
Bạn sẽ ở Canada bao lâu?