Level 66 Level 68
Level 67

TẠI NGÂN HÀNG (14)


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I'd like to withdraw 1,000,000 VNĐ.
Tôi muốn rút một triệu đồng.
How would you like the money?
Anh muốn loại tiền nào?
I’d like to pay this cheque in, please.
Tôi muốn bỏ tấm séc này vào tài khoản.
I’d like to pay this in, please.
Tôi muốn bỏ tiền vào tài khoản.
Have you got any ID?
Anh có đem chứng minh nhân dân không?
I’ve got my passport.
Tôi có đem hộ chiếu đây.
Your account’s overdrawn.
Tài khoản của anh bị rút lố.
I want to open an account.
Tôi muốn mở một tài khoản.
I’d like to cancel this cheque.
Tôi muốn hủy tấm séc này.
Could you please insert your card?
Vui lòng đưa thẻ vào?
Enter your PIN, please.
Nhập mã PIN.
Incorrect PIN, please.
Mã PIN sai.
Would you like a receipt?
Bạn có muốn lấy giấy biên nhận không?
Your cash is being counted.
Máy đang đếm tiền của bạn.