Level 70 Level 72
Level 71

Ở NHÀ HÀNG, QUÁN ĂN (15)


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I'd like to book a table, please.
Tôi muốn đặt bàn.
Do you have any free tables?
Nhà hàng còn bàn trống không?
Could I see the menu, please?
Làm ơn cho tôi xem thực đơn.
Would you like something to drink?
Anh/chị muốn uống gì?
Can I get you something to drink?
Anh/chị muốn uống gì không?
Would you like some coffee?
Anh/chị có muốn uống cà phê không?
How about orange juice?
Anh/chị có muốn uống nước cam ép không?
Do you want a piece of cake?
Anh/chị có muốn ăn bánh không?
No, thanks.
Không, cám ơn.
That would be fine. Thanks.
Cũng được, cám ơn.
I’ll have the beef steak.
Lấy cho tôi món bò bít tết.
Can I have the bill, please?
Làm ơn tính tiền giúp tôi.
I’m on a diet.
Tôi đang ăn kiêng.
I’m a vegetarian.
Tôi ăn chay.
I don’t eat pork.
Tôi không ăn thịt heo.