Level 75 Level 77
Level 76

GỌI VÀ TRẢ LỜI CUỘC GỌI (16)


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hello!
Xin chào
John speaking.
John đang nghe đây.
It’s Jane here.
Jane đây.
Could I speak to Victoria, please?
Cho tôi nói chuyện với Victoria.
I’ll put him on.
Tôi sẽ nối máy với ông ấy.
Speaking!
Tôi nghe.
Who’s calling?
Ai gọi thế?
Hold the line, please.
Xin vui lòng giữ máy.
One moment, please.
Xin đợi một chút.
I’m sorry, he’s on another call.
Xin lỗi, ông ấy đang có điện thoại rồi.
Would you like to leave a message?
Anh/ chị có muốn để lại lời nhắn gì không?
Could you ask him to call me?
Anh/ chị có thể nhắn ông ấy gọi cho tôi được không?
Can I take your phone number?
Cho tôi xin số điện thoại của anh/ chị được không?
What’s your phone number?
Số điện thoại của anh/chị là bao nhiêu?
I’ll call back later.
Tôi sẽ gọi lại sau.
Thanks for calling.
Cám ơn vì đã gọi.