Level 80 Level 82
Level 81

HÔN NHÂN (17)


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
What’s your marital status?
Tình trạng hôn nhân của anh như thế nào?
I’m single.
Tôi còn độc thân.
I'm engaged.
Tôi vừa cầu hôn cô ấy.
I’m married.
Tôi đã lập gia đình.
I'm divorced.
Tôi li dị cô ấy rồi.
My fiancée is from America.
Hôn thê của tôi quê ở Mỹ.
I wish you two happiness.
Mong anh chị hạnh phúc.
Let’s drink to the happy couple!
Nào cùng uống vì cặp đôi hạnh phúc.
Her husband is very young.
Chồng cô ta trẻ quá.
She’s the brides-maid.
Cô ấy là phụ dâu.
Marriage is made in heaven.
Hôn nhân là do duyên nợ.
Women prefer monogamy.
Phụ nữ thích một vợ một chồng.
Men prefer polygamy.
Đàn ông thích đa thê.
She’s marrying money.
Cô ấy kết hôn vì tiền.
He is a fortune-hunter.
Anh ta là một tay đào mỏ.
She is a widow.
Bà ta là một góa phụ.
He has a lot of girlfriends.
Anh ta có nhiều cô bạn gái.