Level 2
Level 1

New level


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hakim Ve Savcıların Özellikleri:
Azlonunamazlar, 65 yaş öncesi zorla emekli edilemezler, Anayasa-Kanun-Hukuk-Vicdana göre karar verirler.
Hakim ve savcılar idari görevleri bakımından kime bağlıdır?
Adalet Bakanlığı
Hakim ve savcıları Kim Denetler?
ADALET HİZMETİ DENETİMİ adı altında, denetçi-müfettiş tarafından.
Hem Yasama-Hem Yürütme-Hem Yargı da bulunan Bakanlık Hangisi?
ADALET BAKANLIĞIDIR.
Yüksek Mahkemeler Hangileri:*****
Anayasa Mahkemesi - Yargıtay - Danıştay - Askeri Yargıtay - Askeri Yüksek İdare - Uyuşmazlık Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi Kaç Üyeden Oluşur?
17 ASİL ÜYE