Level 1 Level 3
Level 2

New level


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Anayasa Mahkemesi Üyelerini Kİm Seçer?
Cumhurbaşkanı 14 - TBMM 3
TBMM anayasa mahkemesi üyelerini kimin arasından seçer?
Sayıştay - Baro BAşkanlığı
Uyuşmazlık Mahkemesinin Başkanını Kim Seçer?
ANAYASA MAHKEMESİ SEÇER
Anayasa Mahkemesinin Görevleri?
Şekil bakımından Anayasa Değişikliği - (Kanun/KHK/İç Tüzük: ŞEKİL+ ESAS) Siyasi parti kapatma- Yüce Divan Sıfatıyla yargılama - Parti mali denetim - Hazine yardımı - milletvk.dokunulmazlığı+düşürülmes
YÜCE DİVAN sıfatıyla kimler yargılanır?
Cumhurbaşkanı - (Başbakan+Bakanları) Bütün Yüksek Mahkeme başkanları - Yargıtay C. Başsavcısı - HSYK üye+başkan - (Sayıştay başkan-Üye) TBMM başkanı - Genelkurmay Başkanı - Kuvvet (hava-deniz-kara) k
Kimler Yüce Divanda Yargılanmaz?
YSK - TBMM başkanlık divanı üyeleri - Uyuşmazlık Mahkeme Üyeleri - Milletvekilleri*****