Level 2 Level 4
Level 3

New level


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Yargıtay (Adli Yargı)
TÜM CEZA + HUKUK Mahkemeleri alt birimleri ve kararları bakımından son incceleme yeridir. Bütün Üyelerini HSYK seçer.
Danıştay (İdari Yargı)
TÜM İDARE + VERGİ Mahkemeleri alt birimi ve kararları son inceleme yeridir. 3/4: HSYK 1/4: CUmhurbaşkanı seçer.
Danıştay Görevleri:
Tüzük inceleme-Yönetmelik inceleme-iDARİ uyuşmazlıkları çözme-Kanun tasarılarına görüş bildirme.
Bakanlar Kurulu Kararlarına Açılacak İptal Davalarına Kim BAKAR?
DANIŞTAY
Askeri Yargıtay Görevleri:
Askeri Mahkeme Kararlarının Son İnceleme Yeri. Üyelerinin tamamını CUMHURBŞKN seçer.
"AYİM"Askeri Yüksek idare Mahkemesi Görevleri:
Askeri kişileri ilgilendiren; askeri hizmete dair İŞLEM+EYLEMLERDEN doğan UYUŞMAZLIK denetimini yapar. TÜM ÜYE+BAŞKAN cumhrbş. seçer.
Uyuşmazlık Mahkemeleri Görevleri:
Adli+İdari+Yargı arasındaki görev/hüküm uyuşmazlıklarını çözer. 1başkan/12asıl/12yedek'ten oluşur. Üyelerini: Yüksek Mahkemeleri. BAŞKANINI: Anayasa Mahkemesi