Level 3 Level 5
Level 4

New level


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
SAYIŞTAY:
Kamu Mali denetimleri TBMM adına yapar. KARARLARINA YARGI YOLU KAPALI. Üye+başkanı:TBMM seçer ve yüce divanda yargılanırlar.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu:
KURUMDUR. Tüzel kişiliği yok. 22 ASİL+12 YEDEK...Başkanı: ADALET BAKANI...doğal üye MÜSTEŞAR....
HSYK'nın üyelerini kim seçer?
Cumhurbş. YArgty. Danışty. Adli yargı. İdari Yargı. Türkiye Adalet Akademisi...
HSYK görevleri:
Adli+İdari hakim ve savcıların; MESLEĞE KABUL-ATAMA-NAKİL-KADRO-MESLEKTEN ATMA-DİSİPLİN-UZAKLAŞTIRMA...Hepsine yargı yolu kapalıdır.
HSYK görevlerinden hangisine yargı yolu açıktır?
MESLEKTEN ATMA KARARI.
Hangisi Soyut Norm?
İptal davası. ESAS: KHK-MECLİS İÇ TÜZÜK-KANUN...60 gün içinde Şekil: ANAYASA DEĞİŞk. KHK. MECLİS İÇ TÜZÜK. KANUN
Hangisi Somut Norm?
İtiraz. KHK ve KANUN (görülmekte olan davaya)