Level 14 Level 16
Level 15

New level


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
go up
yukarı git, yukarı gitmek
be going to
gidiyor olmak
goal
hedef
god
tanrı, Allah
gold
altın
good
hayr, iyi
good at
iyi olmak (bir konuda)
good for
için iyi
goodbye
elveda, Hoşça kal
goods
mal, eşya
govern
yönetmek
government
yönetim, hükümet
governor
vali, yönetici
grab
kapmak, yakalamak
grade
derece, sınıf
gradual
kademeli
gradually
kademeli olarak
grain
tahıl
gram
gram
grammar
dil bilgisi
grand
büyük
grandchild
torun
granddaughter
kız torun
grandfather
büyük baba, dede
grandmother
büyük anne, nine
grandparent
büyük baba ve büyük anne
grandson
erkek torun
grant
vermek, hibe
grass
çim, ot
grateful
minnettar
grave
mezar
gray
gri
great
harika, büyük
greatly
büyük ölçüde
green
yeşil
grey
gri
grocery
bakkal
groceries
bakkaliye
ground
zemin
group
grup
grow
büyümek
grow up
büyü
growth
büyüme
guarantee
garanti etmek, garanti
guard
korumak, koruma, bekçi
guess
tahmin etmek, tahmin
guest
misafir
guide
yol göstermek, kılavuz, rehber
guilty
suçlu
gun
silah
guy
adam
habit
alışkanlık
hair
saç
hairdresser
berber, kuaför
half
yarı, yarım
hall
salon
hammer
çekiç
hand
vermek, el
handle
işlemek, sap
hang
asmak
happen
olmak
happiness
mutluluk
unhappiness
mutsuzluk
happy
mutlu
happily
mutlu bir şekilde
unhappy
mutsuz
hard
sert, zor
hardly
zorlukla
harm
zarar vermek, zarar
harmful
zararlı
harmless
zararsız
hat
şapka
hate
nefret etmek, nefret
hatred
kin
have
olmak
he
o
head
kafa, baş
headache
baş ağrısı
heal
iyileşmek
health
sağlık
healthy
sağlıklı
hear
duymak
hearing
duyma
heart
kalp
heat
ısıtmak, sıcaklık
heating
ısıtma
heaven
cennet
heavy
ağır
heavily
ağır şekilde
heel
topuk
height
yükseklik
hell
cehennem
hello
merhaba
help
yardım etmek, yardım
helpful
faydalı
hence
bundan dolayı
her
onun
hers
onunki
here
işte, burada
hero
kahraman