Level 16 Level 18
Level 17

New level


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
incident
olay
include
dahil etmek
including
dahil olan
income
gelir
increase
artırmak
increasingly
giderek artan
indeed
aslında
independence
bağımsızlık
independent
bağımsız
independently
bağımsız olarak
index
fihrist
indicate
belirtmek
indication
belirti
indirect
dolaylı
indirectly
dolaylı olarak
individual
bireysel
indoors
içeriye
indoor
kapalı, dahili
industrial
endüstriyel
industry
endüstri
inevitable
kaçınılmaz
inevitably
kaçınılmaz
infect
bulaştırmak
infected
enfekte
infection
enfeksiyon
infectious
bulaşıcı
influence
etkilemek, etki
inform
bilgi vermek
informal
resmi olmayan, gayriresmi
information
bilgi
ingredient
içerik
initial
ilk
initially
başlangıçta, ilk olarak
initiative
girişim
injure
yaralamak
injured
yaralı
injury
hasar
ink
mürekkep
inner
iç, dahili
innocent
masum, suçsuz
inquiry/enquiry
soruşturma
insect
böcek, haşere
insert
eklemek, girmek
inside
içinde, iç, içeride
insist (on)
ısrar etmek, dayatmak
install
kurmak, yerleştirmek
instance
örnek
for instance
örneğin
instead
yerine
instead of
yerine
institute
enstitü
institution
kurum, kuruluş
instruction
talimat
instrument
müzik aleti, enstrüman
insult
hakaret, aşağılama
insulting
aşağılayıcı
insurance
sigorta
intelligence
zeka, istihbarat
intelligent
akıllı
intend
niyet etmek
intended
istenilen
intention
niyet
interest
ilgisini çekmek, ilgi, faiz
interesting
ilginç, ilgi çekici
interested
ilgili, meraklı
interior
iç, dahili
internal
iç, dahili
international
uluslararası
Internet
internet, genel ağ
interpret
yorumlamak
interpretation
yorumlama
interrupt
kesmek, yarıda kesmek
interruption
kesinti, ara
interval
aralık, ara
interview
görüşmek, görüşme, mülakat, röportaj
into
içine
introduce
takdim etmek, tanıştırmak
introduction
giriş, başlangıç
invent
icat etmek
invention
buluş
invest
yatırım yapmak, yatırmak
investigate
araştırmak, incelemek
investigation
soruşturma
investment
yatırım
invitation
davet, davetiye
invite
davet etmek
involve
dahil, kapsamak
involved in
dahil
involvement
ilgi
iron
ütülemek, demir
irritate
kızdırmak
irritating
rahatsız edici
irritated
tedirgin
-ish suffix
-imsi, -imtrak
island
ada
issue
ihraç, sorun
it
o
its
onun
item
madde
itself
kendisi