Level 7 Level 9
Level 8

New level


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
control
kontrol
in control (of)
kontrolünde
under control
kontrol altında
controlled
kontrollü
uncontrolled
kontrolsüz
convenient
uygun
convention
kongre
conventional
geleneksel
conversation
konuşma
convert
dönüştürmek
convince
ikna etmek
cook
pişirmek, aşçı
cooking
yemek pişirme
cooker
ocak
cookie
kurabiye
cool
serin, güzel
cope
başa çıkmak
copy
kopya
core
çekirdek
corner
köşe
correct
doğru
correctly
DOĞRU
cost
maliyet
cottage
kulübe
cotton
pamuk
cough
öksürük
coughing
öksürme
could
olabilir
can
olabilir
council
konsey
count
saymak
counter
sayaç
country
ülke
countryside
kırsal bölge
county
ilçe
couple
çift
a couple
bir çift
courage
cesaret
course
kurs
of course
elbette
court
mahkeme
cousin
kuzen
cover
kapak
covered
kapalı
covering
kaplama
cow
inek
crack
çatlak
cracked
kırık
craft
zanaat
crash
kaza
crazy
çılgın
cream
krem
create
oluşturmak
creature
yaratık
credit
kredi
credit card
kredi kartı
crime
suç
criminal
suçlu
crisis
kriz
crisp
gevrek
criterion
kriter
critical
kritik
criticism
eleştiri
criticize
eleştirmek
crop
ekin, mahsül
cross
geçmek, çapraz
crowd
kalabalık
crowded
kalabalık
crown
taç
crucial
çok önemli
cruel
zalim
crush
ezmek
cry
ağlamak
ct
sent
cultural
kültürel
culture
kültür
cup
fincan
cupboard
dolap
curb
zapt etmek
cure
tedavi
curious
meraklı
curiously
merakla
curl
kıvırmak
curly
kıvırcık
current
akım, geçerli
currently
şu anda
curtain
perde
curve
eğri
curved
kavisli
custom
gelenek, ısmarlama
customer
müşteri
customs
gümrük
cut
kesmek
cycle
devir
cycling
bisiklete binmek
dad
baba
daily
günlük
damage
hasar
damp
nemli
dance
dans etmek