Level 8 Level 10
Level 9

New level


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dancing
dans etme
dancer
dansçı
danger
tehlike
dangerous
tehlikeli
dare
cesaret etmek
dark
karanlık
data
veri
date
tarih, randevu
daughter
kız evlat
day
gün
dead
ölü
deaf
sağır
deal
anlaşma
deal with
uğraşmak
dear
sevgili, değerli
death
ölüm
debate
tartışma
debt
borç
decade
on yıl
decay
çürüme
december
aralık
decide
karar vermek
decision
karar
declare
bildirmek
decline
düşüş
decorate
süslemek
decoration
dekorasyon
decorative
dekoratif
decrease
azaltmak
deep
derin
deeply
derinden
defeat
yenilgi
defence
savunma
defend
savunmak
define
tanımlamak
definite
kesin
definitely
kesinlikle
definition
tanımlama
degree
derece
delay
gecikme
deliberate
kasıtlı
deliberately
kasten
delicate
narin
delight
zevk
delighted
memnun olmak
deliver
teslim etmek
delivery
teslimat
demand
talep
demonstrate
göstermek
dentist
diş hekimi
deny
reddetmek
department
depatman
departure
kalkış
depend (on)
bağlıdır
deposit
mevduat
depress
bastırmak
depressing
iç karartıcı
depressed
bunalımlı
depth
derinlik
derive
türetmek
describe
tanımlamak
description
tanım
desert
çöl
deserted
ıssız
deserve
hak etmek
design
tasarım
desire
arzu
desk
çalışma masası
desperate
umutsuz
desperately
umutsuzca
despite
rağmen
destroy
yıkmak
destruction
imha
detail
detay
in detail
detaylı olarak
detailed
detaylı
determination
belirleme
determine
belirlemek
determined
belirlenen
develop
geliştirmek
development
geliştirme
device
cihaz
devote
adamak
devoted
sadık
diagram
diyagram, şema
diamond
elmas
diary
günlük
dictionary
sözlük
die
ölmek
dying
ölen
diet
diyet
difference
fark
different
farklı
differently
farklı olarak
difficult
zor
difficulty
zorluk
dig
kazmak
dinner
akşam yemeği
direct
direkt
directly
doğrudan doğruya