Level 2
Level 1

Podstawy - The basics


61 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hi
cześć
good morning
dzień dobry
good evening
dobry wieczór
goodbye
do widzenia
please
proszę (o coś)
thank you
dziękuję
excuse me
przepraszam
great
wielki
big
duży
small
mały
on
na
under
pod
in
w
what?
co?
who?
kto?
how?
jak?
whose?
czyj?
which?
który?
when?
kiedy?
where?
gdzie?
English
angielski
Polish
polski
England
Anglia
Poland
Polska
Great Britain
Wielka Brytania
Europe
Europa
I
ja
you
ty, wy
they
oni, one
we
my
my
mój
yours
twój
below
poniżej
above
powyżej, nad
between
pomiędzy
easy
łatwy
medium
średni
difficult
trudny
with
z (kimś, czymś)
at
przy
next
następny
previous
poprzedni
help
pomoc
color
kolor
animal
zwierzę
step
krok
base
podstawa
level
poziom
our
nasz
his
jego
her
jej
he
on
she
ona
near
blisko
basic
podstawowy
beside
obok
but
ale
yes
tak
no
nie
maybe
może
good night
dobranoc