Level 1 Level 3
Level 2

Przedimek nieokreślony: a, an