Level 8 Level 10
Level 9

Liczebniki - Numerals


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
one
jeden
two
dwa
three
trzy
four
cztery
five
pięć
six
sześć
seven
siedem
eight
osiem
nine
dziewięć
ten
dziesięć
eleven
jedenaście
twelve
dwanaście
thirteen
trzynaście
fourteen
czternaście
fifteen
piętnaście
sixteen
szesnaście
seventeen
siedemnaście
eighteen
osiemnaście
nineteen
dziewiętnaście
twenty
dwadzieścia
thirty
trzydzieści
forty
czterdzieści
fifty
pięćdziesiąt
sixty
sześćdziesiąt
seventy
siedemdziesiąt
eighty
osiemdziesiąt
ninety
dziewięćdziesiąt
hundred
sto
thousand
tysiąc
million
milion
billion
miliard
first
pierwszy
second
drugi
third
trzeci
fourth
czwarty
fifth
piąty
sixth
szósty
seventh
siódmy
eighth
ósmy
ninth
dziewiąty
tenth
dziesiąty