Level 2 Level 4
Level 3

Indicaties


95 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bij aanval COPD
Ipratropium
als onderhoud bij COPD
Tiotropium
bij aanval COPD
Salbutamol
als onderhoud bij COPD
Salmetrol
onderhoud bij frequente exacerbaties COPD
Fluticason
allergie
Clemastine, Loratadine
hypertensie (bij DM, LVH), status na hartinfarct, hartfalen
Enalapril
bij indicatie en tegelijkertijd bijwerkingen ACE-remmer
Losartan
hypertensie bij feochromocytoom, resistente hypertensie
Doxazosine
angina pectoris, hartfalen, atriumfibrilleren
Metoprolol
tachycardie bij hyperthyreoidie
Propranolol
ip 1e stap bij hypertensie, symptomatische anginapectoris bij contra-indicatie bètablokkers
Nifedipine, Amlodipine
supraventriculaire ritmestoornissen, angina pectoris (bij contra-indicatie betablokker)
Verapamil
atriumfibrilleren met hoge frequentie en gedecompenseerde hartfalen (kortdurend)
Digoxine
preventie ernstige hartritmestoornissen
Amiodaron
symptomatische angina pectoris; iv bij asthma cardiale
Isosorbidemononitraat
blaaskrampen
Oxybutynine
blaaskrampen
Tolterodine
LUTS tgv BPH
Tamsulosine
LUTS tgv BPH
Finasteride
mineralocorticoiden overschot, therapie-resistent hartfalen
Spironolacton
hypokaliemie bij thiazidediureticum (hypertensie)
Triamtereen
acuut bij hartfalen en oligurie, onderhoud systolisch hartfalen en slecht nierfunctie
Furosemide
ip 1e stap bij hypertensie, onderhoud hartfalen bij goede nierfunctie (kreatinineklaring > 30 ml/min)
Hydrochloorthiazide
refluxklachten, ulcuslijden, onderdeel eradicatie Helicobater pylori
Omeprazol
refluxklachten, ulcuslijden
Ranitidine
obstipatie
Macrogol
obstipatie
Lactulose
misselijkheid, braken
Metoclopramide
atriumfibrilleren en hoge CHADS2VAS2; trombosebeen, kunstklep
Fenprocoumon
na hartinfart of TIA/CVA
Acetylsalicylzuur, Carbasalaatcalcium
na hartinfart of TIA/CVA (ipv acetylsalicylzuur en dipiridamol)
Clopidogrel
bij CVA (naast acetylsalicylzuur)
Dipiridamol
Na hartinfarct of TIA/CVA
Algemeen
Na hartinfarct of TIA/CVA. Meest potent.
Simvastatine
Na hartinfarct of TIA/CVA. Heeft de minste CYP450-interacties.
Pravastatine
1e keuze bij DM2
Metformine
2e keuze bij DM2
Tolbutamide
exacerbatie COPD, polymyalgia rheumatica etc.
Prednisolon
diabetes mellitus
Insuline
hypothyreoidie
Levothyroxine
renale anemie (kreatinineklaring < 30 ml/min)
Erythropoetine
osteoporose, lytische botmetastasen
Alendroninezuur
bij acute jichtaanval
Colchicine
Allergische huidreacties, maagdarmstoornissen
Allopurinol
start bij ondervoelding/alcohol
Vitamine B1
pernicieuze anemie of andere malabsorptie (indien tekort)
Vitamine B12
bij tekort (ondervoeding)
Foliumzuur
alle kwetsbare ouderen, osteoporose, nierfunctiestoornis (kreatinineklaring < 60 ml/min)
Vitamine D3
dialysepatienten
Alfacalcidol
bij te weinig intake, als co-medicatie bij bifosfonaten
Calcium
bij ferriprieve anemie
IJzer (ferrofumaraat)
natte maculadegeneratie
Bevacizumab
glaucoom
Timolol
glaucoom
Dorzolamide
glaucoom
Latanoprost
Delier met psychomotorische onrust, hallucinaties; psychose
Algemeen
1e keuze
Haloperidol
in plaats van haloperidol bij patient met hypokinetische rigide kenmerken/bijwerkingen
Quetiapine
angststoornis (voor kortdurend gebruik)
Diazepam, Oxazepam
bij alcoholonthouding (voor kortdurend gebruik)
Lorazepam
voor sedatie rond ingrepen
Midazolam
1e keuze bij depressie bij ouderen, angststoornissen
Citalopram
ernstige en SSRI-resitente depressie, polyneuropathie
Nortriptiline
LBD (Lewy Bodydementie), AD (Alzheimer's Disease), vooral bij gedragstoornissen tgv aandachtsstoornissen, hallucinaties
Rivastigmine
ernstige AD met gedragsstoornissen, onrust
Memantine
erbij, 2e stap pijnbestrijding
Ibuprofen
1e stap pijnbestrijding
Paracetamol
3e stap pijnbestrijding voor acuut gebruik of pomp
Morfine
3e stap pijnbestrijding, voor het titreren
Oxycodon
3e stap pijnbestrijding, voor onderhoud
Oxycontin
3e stap voor acute pijn of onderhoud (pleister)
Fentanyl
3e stap pijnbestrijding, voor onderhoud
Tramadol
Ziekte van Meniere
Betahistine
Ziekte van Parkinson
Levodopa/Carbidopa
bij zeer ernstige infecties, gramnegatieven
Gentamycine
streptococcus
Penicilline
staphylococcus
Flucloxacilline
staphylococcus
Amoxicilline/Clavulaanzuur
breder spectrum, pneumonie met onbekende verwekker
Cefuroxim
legionella, UWI, prostatitis, bacteriele colitis
Ciprofloxacine
Vooral bij allergie voor penicillinen of bij resitentie tegen penicillinen
Algemeen
luchtweginfecties, huidinfecties, geslachtsziekten
Azitromycine
bij eradicatie Helicobacter pylori
Erythromycine
prostatitis, PCP (Pneumocystis jiroveci-pneumonie)
Cotrimoxazol
1e keuze bij UWI
Nitrofurantoine
2e keuze bij UWI
Fosfomycine
brede toepassing als chemotherapeuticum
Doxorubicine
gemetastaseerd borst-, coloncarcinoom
Capecitabine
longcarcinoom, gemetastaseerd ovariumcarcinoom
Carbaplatine
oa. ovarium-, mamma-, en longcarcinoom
Paclitaxel
oestrogeenreceptor-positief mammacarcinoom
Tamoxifen
adjuvant voor HER2+ borstkanker
Lapatinib
adjuvant voor HER2+ borstkanker
Trastuzumab
gemetastaseerd o.a. ovarium-, long-, mamma-, coloncarcinoom
Bevacizumab