Level 8 Level 10

5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
intumescencia
inflor
inane
insignificant, inútil
insumo
conjunt d'elements que prenen part en la producció d'altres béns
inquina
malvolença, esquírria
instanciación perversa
acció perjudicial d'un programa informàtic causada per un raonament del mateix que escapa a les previsions del programador