Level 34 Level 36
Level 35

CBAC Hunan a Pherthnasoedd 2


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
amar
caru
ayudar
helpu
casarse
priodi
la comprensión
dealltwriaeth
conocer
adnabod, cwrdd
desear
eisiau
discutir
dadlau
divorciarse
ysgaru
estar casado/a
bod yn briod
estar divorciado/a
bod wedi ysgaru
estar separado/a
bod wedi gwahanu
estar soltero/a
bod yn sengl
gustar
hoffi
llevarse bien/mal con
cyd-dynnu yn dda/wael gyda
molestar
poeni/blino
odiar
casáu
permitir
caniatáu
prohibir
gwahardd
querer
eisiau
saludar
cyfarch
separarse
gwahanu
ser amigos
bod yn ffrindiau
ser pariente de
perthyn i
tener permiso
cael caniatad
tener razón
bod yn gywir