Level 2
Level 1

1 - 25


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tacit
açıkça söylenmemiş, yazılmamış
account
açıklama, beyan, izahat, rivayet
deemed to be
addedilmek
dub
adlandırmak, çağırmak
be hard put to do something
akla karayı seçmek
facade
aldatıcı görünüm
constitutional amendment
anayasal değişiklik
reminiscent
andıran
abrupt
ani, birden bire, beklenmedik
occasionally
ara sıra, bazen
inquiry
araştırma, soruşturma, bahis, sorgulamak
aftermath of
ardından
phase out
aşamalı olarak azaltmak, bitirmek
chauvinistic
aşırı milliyetçi, şovenist
sound off
atıp tutmak, ileri geri konuşmak
liturgical
ayinsel, litürjik, komünyoya ait
in the same camp
aynı fikirde
by the same token
aynı sebeple, buna ilaveten, aynı şekilde, aynen
prerogative
ayrıcalık, imtiyaz
fiddle
ayrıntılarla ilgilenmek, oyalanmak, dolandırmak, üzerinde oynama yapmak, katakulli, dalavere, üçkağıt
alleviate
azaltmak, yatıştırmak
quell
bastırmak (isyanı)
prospects
başarı şansı, gelecekteki beklentiler
wither on the vine
başlamadan bitmek
inaugurate
başlatmak