Level 9 Level 11
Level 10

226 - 250


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
come to blows
saç saça baş başa gelmek
triviality
saçmalık, fasa fiso
prove to be bunk
saçmalık, zırva olduğu anlaşıldı
nuts and bolts
sadet, asıl konu, bir şeyin pratik kısmı; teorideki değil
lip service
sahte bağlılık, riyakarlık
pseudo-
sahte, sözde, uydurma
abstention
sakınma, çekimseer oy
be wary of
sakınmak, dikkat etmek
perverted
sapkın, kötü
belligerents
savaşan devletler, savaş durumundaki, saldırgan, muharip
tally
saymak, skor, sayım yapmak, sayı
steadfastly
sebatla, azimle
emblematic
sembolik, simgesel
seteris paribus
seteris paribus
dumb down
seviyeyi düşürmek, daha basit anlaşılır hale get
nettlesome
sıkıntılı, rahatsızlık verici
remain confined to
sınırlı kalmış
political limbo
siyasi boşluk, araf
last ditch effort
son bir çaba, son bir gayret
nouveau riche
sonradan görme
ultimately
sonuç olarak, sonuçta
inquiry
sorgu
discourse
söylem
better left unsaid
söylenmese daha iyi
lexicon
sözlük