Level 10 Level 12
Level 11

251 - 275


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alleged
sözüm ona, sözde
allegation
suçlama, iddia, sav
idiosyncratic
şahsına münhasır, kendine has
chancellor
şansölye
baffle
şaşırmak, hayret etmek
intense
şiddetli, çarpıcıyoğun, keskin, aşırı, güçlü, hararetli
hitherto
şimdiye kadar
in so far as
şu kadar ki, den ötürü, bir dereceye kadar, kadarıyla
strata (social strata)
tabaka, katman (sosyal tabaka)
presumably
tahminen, büyük ihtimal
alma mater
tahsil görülen okul
parody
taklidini yapmak, parodisini yazmak, gülünçleme
ploy
taktik
repudiate
tanımamak, reddetmek
contested
tartışmaya açık
condone
tasvip etmek, onaylamak
outburst
taşkınlık, patlama, kopma, infilak
smooth over
tatlıya bağlamak, yumuşatmak, düzeltmek
gradual
tedrici, kademeli, yavaş
reflection
tefekkür
civil liberties
temel haklar, yurttaş özgürlükler, medeni özgürlükler
envoy
temsilci, elçi
speculative
teorik, kurgusal, spekülatif, kuramsal, şüpheli
upbringing
terbiye, yetiştirilme tarzı
oxymoron
tezat, oksimoron, iki zıt kelimenin birleşimi