Level 11 Level 13
Level 12

276 - 300


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en masse
toplu halde
full scale campaign
topyekün savaş
bizarre
tuhaf
cling
tutunmak
revivalist
uyanışçı
satellite
uydu devlet
concoction
uydurmasyon, karıştırarak hazırlama
prolonged
uzatmalı, uzun sürmüş
long desired
uzun süredir arzu edilen
to be built on quicksand
üflesen uçacak, sağlam temellere dayanmayan
strike a chord
üzerinde etki yapmak, heyecanlandırmak
fidelity
vefa, sadakat
proxy
vekil, temsilci, mümessil
impending
yaklaşan, kapıdaki
epiphenomenon
yan tesir, ikinci semptom, gölge olay
peninsula
yarımada
mitigate
yatıştırmak, azaltmak
grind to a halt
yavaşlayarak durmak, durma noktasına gelmek
exude
yaymak, sızdırmak, akmak, kaçırmak
evangelistic
yaymaya yönelik
supersede
yerini almak, yerine geçmek
inhabitant
yerli, sakin
be stripped of
yoksun kalmak
entail
yol açmak, neden olmak, gerektirmek, zorunlu kılmak
pave the way
yol açmak, önünü açmak, kolaylaştırmak