Level 12 Level 14
Level 13

301 - 325


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
malpractice
yolsuzluk, görevi kötüye kullanma
en route
yolunda, -a giderken
indigenous
yöresel, bir yere özgü, iç kaynaklı, tabi, fıtri, özgü, yerli
volte face
yüzseksen derece dönüş
on the ground of/that
yüzünden, nedeniyle, bahanesiyle
frailty
zaaf
painstakingly
zahmetlice, titizlikle
then-president
zamanın başkanı
curb
zaptetmek
achilles' heel
zayıf nokta
suavely back handed way
tatlı kinayeli, iğneli
first-past the post
ilk yapan olmak, ilk kazanan olmak
backhandedly
dolambaçlı olarak, elinin tersiyle, sinsi bir şekilde
extricate oneself
kurtulmak, çıkmak
thought-out/ well-thought-out
iyi düşünülmüş, tasarlanmış, çözüm bulunmuş
default
borcu ödememe
contain the damage
zararı sınırlamak
perk up
canlanmak, kendine gelmek
sideline sb
açığa almak
pie in the sky
boş vaat, olmayacak şey, boş umut
balance the books
hesapları dengelemek, hesapları tutturmak
austerity measure
tasarruf tedbiri
stave off
defetmek, uzaklaştırmak, savmak, atlatmak
bailout
kurtarma paketi, kaçma teşebbüsü