Level 14 Level 16
Level 15

351 - 375


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
semantics
semantik
self immolation
kendini kurban etme, öldürme
surge
aniden yükselmek
skyrocket
birden fırlamak
plummet
birden düşmek
premise
öncül, önerme, temel dayanak
apathy
kayıtsızlık
snap election
erken seçim
prompt
harekete geçirmek, hemen, derhal, neden olmak
in these premises
bu şartlar altında
premises
müessese, yerleşke, mülk, arazi
plot
komplo, tertip, entrika, dolap
sinister
meşum, netameli, kötü niyetli, şom, bozuk
exquisite
ince bir güzelliğe sahip, zarif, kibar, hassas, seçkin
elusive
anlaşılması zor, güvenilmez, kaypak, ele geçmez, tarifi zor
delicate
narin, kolay kırılabilen
intricate
çetrefil, çapraşık, girift, müşkül, dallı budaklı
encompass
kuşatmak, kapsamak, örtmek, sarmak
mingle
katıp karışmak, birbirine karıştırmak
yearning
özlem, arzulama
correspondence
tekabül etme, benzeşme, benzer taraf, örtüşme,mutabakat, muhaberat, mektuplaşma
tete a tete
özel görüşme, karşılıklı, baş başa, yüz yüze
banter
laklak, şaka yapma, takılmak, şakalaşmak
whimsical
garip fikirleri olan, acayip fikirli, saçma, tuhaf