Level 16 Level 18
Level 17

401 - 425


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
reassess
yeniden değerlendirmek
notwithstanding
bağlı olmaksızın, buna rağmen, bununla beraber, -ekarşın
exclusively
sadece, sırf, münhasıran
profoundly
derinlemesine
overarching
ilişkilendirme, kapsayıcı, (yani çok önemli), kemer oluşturan
precise
kesin, titiz, dakik
operationalization
işlemleştirme, ölçülemez soyut kavramların ölçülebilir hale getirilmesi
contingent
şarta bağlı, bağımlı, olay, rastlantı, koşullu, umulmadık, tesadüfi, ihtimal
transient
gelip geçici
subsequently
akabinde, bilahare, arkadan
subsequent
müteakip
accolade
mükafat, onurlandırma, ödül
pivotal
eksensel, esas, merkezi, en önemli
facility
beceri, istidat, vasıta, tesis, imkan, uzluk, ustalık
novice
acemi, çırak, çaylak
contemplate
dikkatle seyretmek, niyetinde olmak, süzmek, kafa yormak, üzerine düşünmek
incursion
akın, istila, saldırı
proselytise
kendi dinine döndürmek, din propagandası yapmak
retrospect
geçmişe bakış, geçmişi düşünmek
comprador
işbirlikçi
adept
ehil, mütehassıs, mahir, usta
intruder
mütecaviz, izinsiz giren, fuzuli şagil
preeminent
mümtaz, rakipsiz, seçkin, üstün
preeminence
üstün olma durumu
ape
taklit etmek, öykünmek, taklitçi kimse