Level 17 Level 19
Level 18

426 - 450


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
culminate
neticelenmek, zirvesine erişmek, ile son bulmak
equivocal
kuşkulu, müphem, su götürür, tartışmalı, iki anlamlı, iltibas
compelling
zorlu, mücbir, inandırıcı, ikna edici, saygı uyandıran, mecbur eden, zorlayıcı
ill judged
yanlış tasarlanmış, düşüncesiz, tedbirsiz
slipknot
ilmek
seminal
ufuk açıcı, etkileyici, belirleyici, biçimlendirici, özgün
bulwark
siper, küpeşte, istihkam, parampet, puntel, dalgakıran
imperative
zorunluluk, zaruret, mecburiyet, kaçınılmazlık
eclipse
gölgede bırakmak
hindsight
önemini sonradan anlama, geç anlama
malleable
uysal, yumuşak, dövülebilir
intact
dokunulmamış, el değmemiş
distinctive
özgün, karakteristik, ayırt edici
condemnation
kınama, ayıplama, istimlak, mahkumiyet
resilience
dirençlilik, elastikiyet, esneklik, çabuk iyileşme gücü
preoccupation
meşgale, avunma, ile meşgul olma, kaygı, endişe
sift
elemek, gözden geçirmek, iyiyi kötüyü ayrıştırmak, kalburdan geçirmek
overtly
alenen, açıktan açığa
emergent
beliren
dull
donuk, sıkıcı, mat
predate
öncesine dayanmak, erken tarihe almak
bland
şahsiyetsiz, uysal, yavan, sıkıcı
altruistic
fedakar, özgecil
scant
kısıtlı, kkifayetsiz, dar, yetersiz
conspicuously
bariz, dikkat çekici bir şekilde