Level 18 Level 20
Level 19

451 - 475


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
merit
layık olmak, haketmek, değmek
preponderant
baskın, üstün, nafiz, hakim olan, ağır basan
to recognize that
hakkını vermek gerekirse
amiss
ters, bozuk, hatalı
contention
çekişme, ihtilaf, rekabet, iddia, münakaşa
induce
neden olmak, kışkırtmak, teşvik etmek
conceive
göz önünde bulundurmak, tasavvur etmek, kurmak, kavramak, idrak etmek
consistently
mütemadiyen, sürekli olarak, tutarlı olarak, durmadan
interminable
nihayetsiz, bitmez tükenmez
receptiveness
anlayışlılık, yeni fikirlere açıklık
concomitant
beraberinde gelen, bir olaya eşlik eden başka olaylar, doğal sonuç
prospect
beklenti, olasılık, görünüş, ihtimal, manzara
pervasive
nüfuz eden, yayılmış, sinen
acrimony
sertlik, acılık, keskinlik, hırçınlık
notoriously
herkesin bildiği gibi (olumsuz anlamda)
offset
dengelemek, karşılık,
entrenched
köklü, sağlam, yerleşşik, kemikleşmiş
flow
kusur, çatlak, aksama, noksanlık, sakatlık
disjuncture
kopma, kesilme
parochial
dar görüşlü
consolidate
sağlamlaştırmak, pekiştirmek
susceptible
duyarlı, elverişli, yatkın, müsait
regulatory
mevzuat
thwart
engel olmak, bozmak, yaptırmamak, kösteklemek
well worn
klişeleşmiş, basmakalıp, eskimiş,