Level 1 Level 3
Level 2

26 - 50


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
prominently
belirgin bir şekilde
emulation
benzemeye çalışma, öykünme
akin to
benzer, yakın
resemblance
benzerlik
patter
bıcır bıcır konuşmak
cognizant
bilincinde olan, farkında olan, idrak yeteneği olan
yet another
bir başka
let alone
bir yana, şöyle dursun, kaldı ki
of late
biraz önce, son zamanlarda, yakın zamanda
aggregate
biriktirmek, toplamak arttırmak
get on the wrong side of someone
birinin gözünden düşmek
quarrel with someone over someone
birisi için biriyle tartışmak
esprit de corps
birlik ruhu
drawn out
bitkin, süzgün
ill-fitting
bol gelen
shelling
bombardıman
vacuum
boşluk
not for nothing
boşuna demiyorlar, tevekkeli değil
pit one person against another
boy ölçüşmek, yarışmak
as such
bu itibarla, bunun gibi, haddi zatında
henceforth
bundan böyle, bu andan itibaren, şimdiden sonra
thereafter
bundan sonra, ondan sonra, daha sonra
at any time thereafter
bundan sonraki herhangi bir zamanda
holistic
bütüncül
flux
cereyan, akıntı