Level 19
Level 20

476 - 496


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
imminent
olması yakın ve muhakkak, an meselesi, eli kulağında
sanction
müeyyide, yaptırım, onay vermek, tasdik, kabul
shambles
hercümerç, darmadağın yer
sine qua non
olmazsa olmaz şart, zaruri şey
spare no effort
hiçbir zahmetten kaçınmamak
fait accompli (policy)
oldubitti, emrivaki
sham marriage
sahte evlilik
the city
financial center based in london
get under way
demir almak, yola çıkmak, yelken açmak
maternity leave
doğum izni
crunch time
kritik an, karar anı, dönüm noktası
fortnight
iki hafta, ondört gün
fine tuned
ince ayarlı
putative
farz edilen, varsayılan, mefruz
water down
su katmak, hafifletmek
knock-on effect
ikincil etki, zincirleme etki
quartet
dörtlü
stumbling block
ayak bağı, zorluk, engel
relinquish
feragat etmek
eurosceptic
ab karşıtı ingiliz vatandaşı
sic
metinde böyle