Level 2 Level 4
Level 3

51 - 75


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
endeavor
çaba, gayret
modus operandi
çalışma şekli, icra tarzı
turbulent
çalkantılı
shop around
çarşı Pazar gezinmek
timid
çekingen, ürkek, ihtiyatlı
swing state
çekişmeli seçim bölgesi
cul de sac
çıkmaz yol
Sino-Soviet
Çin-Sovyet
mount
çoğalmak
more often than not
çoğunlukla, çoğu zaman
unmitigated
daniska, katıksız
eclectic
dermeci
remedy
deva, çare
knock out
devre dışı bırakmak
pariah
dışlanmış kişi, parya
inasmuch as
diği ölçüde, diğine göre, madem ki, kadar
salient
dikkat çekici, göze çarpan
scrutinize
dikkatle incelemek
ecumenism
dinlerarası işbirliği, diyalog, ekümenlik
unbridled
dizginsiz
ad hoc
doğaçlama, geçici, buna mahsus, bu maksatla
let alone
dokunmamak, kendi haline bırakmak
insofar as
duğu kadar
halt
durdurmak, kesmek
relentlessly
durmak bilmeden, inatla, acımasızca, bıkmadan