Level 3 Level 5
Level 4

76 - 100


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
stance
duruş
ethos
dünya görüşü
impinge on
e çatmak, i etkilemek, tecavüz etmek
euphemism
edebikalem, örtmece, güzel adlandırma
pedagogical
eğitimsel
pristine
el değmemiş, ilk, bozulmamış
veteran
emektar, kıdemli, çok tecrübeli kimse
nadir
en aşağı nokta, semtikadem
at the very least
en az, en aşağı
inhibiting
engelleyici
eponym
eponim, birşeye kendi adını vermiş, isim babası, kişi kökenli
essentialism
esasçılık, özcülük
days gone by
eski günler
unprecedented
eşi görülmemiş
level the playing field
eşit şartlar oluşturmak, eşit şartlar sağlamak
egalitarian
eşitlikçi, siyasal ve sosyal eşitlliğe dayanan
hypothetical, suppositional
farazi, varsayımsal
virtue
fazilet, erdem, meziyet
fickle
fırdöndü, hercai, sebatsız
notion
fikir, görüş, mefhum
instigate
fitnelemek, körüklemek, teşvik etmek, tahrik etmek
perfunctory
formalite icabı, göstermelik, üstünkörü
unnecessarily
fuzuli
atrocity
gaddarlık, vahşet, zulüm
in the dead of night
gecenin köründe, el ayak çekilince