Level 5 Level 7
Level 6

126 - 150


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to be in awe of
hayranlık ve saygı duymak
pervasiveness
her tarafa yayılma durumu
catalyst
hızlandırıcı (faktör)
receive a sentence
hüküm giymek
prevalence
hüküm sürmek, yaygın olmak, egemen olmak
prevail
hüküm sürmek, yaygın olmak, egemen olmak, üstün gelmek
assiduously
ısrarla üzerinde durarak, gayretli bir biçimde
penetration
içe işleme, nüfuz, penetrasyon
uphold
idame etmek
allegedly
iddiaya göre, -dığı öne sürülen
latter
ikinci bahsedilen
dichotomy
ikiye bölünme, iki karşıt gruba ayrılma, dikotomi
indifference
ilgisizlik, umursamazlık, fütursuzluk, nemelazımcılık
gracefully
incelikle
nuanced
incelikli
probe
irdelemek
incisively
isabetli bir biçimde
bete noire
istenmeyen kişi
volatile
istikrarsız
roughly
kabaca, yaklaşık olarak
surge
kabarmak, aniden yükselmek
eschew
kaçınmak
omnipotent
kadir-i mutlak, herşeye gücü yeten
deliberation
kafa yorma
populous
kalabalık nüfuslu