Level 6 Level 8
Level 7

151 - 175


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hallmark
karakterize etmek
amalgam of
karışım
hurly burly
karmaşa, gürültü patırtı
reciprocity
karşılıklı olma, mütekabiliyet
in the face of
karşısında
rule with an iron fist
katı bir şekilde yönetmek
steel
katılaştırmak, güçlendirmek, hazırlamak
turnout
katılımcı sayısı, mahsul, ürün, katılım
comprehend
kavramak
casual
kayıtsız, ihmalci, lakayıt, ratgele, üstünkörü, öylesine
stem from
kaynaklanmak, den gelmek
fringe
kenar (taraf gibi, side gibi)
step aside
kenara çekilmek
thing in itself/ not in itself
kendisi
hair splitting
kılı kırk yaran
in kind
kısasa kısas
crackdown
kısıtlama, baskı
quasi-
kısmi, -imsi, hemen hemen
in the dead of winter
kışın ortasında
demagogy
kışkırtıcılık, laf cambazlığı
agitation
kışkırtma, galeyan, tahrik
escalate
kızışmak, arttırmak
facilitate
kolaylaştırmak, olanak sağlamak
spiral out of control
kontrolden çıkmak
leverage
konumsal avantaj, manivela gücü, kaldıraç gücü, temayül