Level 7 Level 9
Level 8

176 - 200


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
deploy
konuşlandırmak, mevzilenmek, harekete geçirmek
eradicate
kökünü kurutmak
enclave
kuşatılmış toprak
anathema
lanetleme, aforoz etme
enumeration
listeleme
lumpen
lümpen
apologetic
mahcup, özür dileyen
plausibly
makul bir biçimde
plausible
makul, inandırıcı
hindrance
mani, engel, önleme, engelleme, ayak bağı
dialectical
mantıkla ilgili, diyalektik
epicenter
merkez üssü
at stake
mevzu bahis, tehlikede olan
as though
mış gibi, güya, sanki
retaliation
misilleme
respond in kind
misliyle cevap vermek
outdated
modası geçmiş
inexplicable
muammalı
correspondent
muhabir
dissident
muhalif, karşı görüşlü
par excellence
mükemmel
sporadic
münferit, ara sıra olan, müstevli olmayan
anomalous
müstesna, çelişkili, kaideye aykırı, kural dışı
be an unknown quantity
ne yapacağı belli olmamak
being that
nedeniyle