Level 8 Level 10
Level 9

201 - 225


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gimmick, old gimmick
numara, trick
by then
o zamana kadar
season
olgunlaştırmak, terbiyelemek, alıştırmak, yumuşatmak
unravel
ortaya çıkarmak
disenfranchise
oy hakkından mahrum etmek
polling station
oy kullanma yeri
doctrinal
öğretisel, öğretiye ait, doktrinsel, dogmatik
benchmark
ölçüt, kıstas
casualty
ölü sayısı
preliminary
ön, geçici, hazırlayıcı, eleme maçı, ilk
at the outset
öncelikli olarak, ilk başta, öncelikle
breakthrough
önemli ilerleme, atılım
presupposition
önkabul
prerequisite
önkoşul
explain away
örtbas etmek, savuşturmak
not least
özellikle
elaborate
özenle hazırlanmış, ayrıntılı, dikkatle işlenmiş
genuine
özgün
antidote
panzehir, deva, çare
undermanned
personeli az olan
potemkin villages
potemkin köyü
agitprop
propaganda bürosu, kışkırtıcı propaganda
arbitrary
rastgele, keyfi
picturesque
resmedilmeye değer/ elverişli
overdue
rötarlı, geç kalınmış, günü geçmiş