Level 6 Level 8
Level 7

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Mindre
Mniejszy/mniej
Minst
Najmniejszy/najmniej
Stor
Duży
Bedre
Lepszy
Best
Najlepszy
Verre
Gorzej
Mer
Więcej
Kaldere
Zimniej
Varmere
Cieplej
Tryggere
Bezpieczniej/bezpieczniejsze