Level 38 Level 40
Level 39

Comparison


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Méi
more
Ewéi
than
grouss, méi grouss, gréissten
large, larger, largest
schéin, méi schéin, schéinst
beautiful, more beautiful, most beautiful
kloer, méi kloer, am kloerst
clear, clearer, clearest
runn, méi runn, runnst
round, more round, most round
gutt, besser, am beschten
good, better, best
vill, méi, am meeschten
a lot, more, most
wéineg, manner, am mannsten
few, fewer, fewest