Level 2 Level 4

16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Antiek/Klassieke cultuur
Grieks-Romeinse cultuur
Advocaat
Iemand met veel kennis van rechtspraak
Ceremonie
Feestelijke plechtigheid
Grieks-Romeinse cultuur
Door de Grieken beïnvloede Romeinse cultuur
Invloed
Inwerking
Multiculturele samenleving
Samenleving met mensen met meerdere culturen die door elkaar leven
Plicht
Iets wat je moet doen
Primaire bron
Bron uit de tijd zelf
Principe
Grond beginsel
Proces
Behandeling door rechtbank
Recht
Wetsysteem: Iets wat je mag
Rechtbank
1 of meerdere rechters beslissen over wetsovertredingen en straffen: Het gebouw waar dit gebeurt
Rechter
Persoon die bij de rechtbank beslist over wetsovetredingen en straffen
Religie
Geloof: Godsdienst
Staatsgodsdienst
Godsdienst waarvan bestuurders en ambtenaren aanhanger moeten zijn
Verdraagzaam
Inschikkelijk: Tolerant