Level 9 Level 11
Level 10

Vaste Combinatie Reeks 4- Werkwoorden/Voorzetsels


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aandacht vestigen op
draw attention to so/st
zich aangetrokken voelen tot
to feel attracted to so/st
in aanmerking komen voor
to be eligible for
in aanraking komen met
to encounter so/st
zich aansluiten bij
to adhere to st/so
aansprakelijk zijn voor
be liable for/be held accountable for/be legally responsible for
aanzetten tot
to entice/encourage so to do st
afhangen van
to depend on so/st
afhankelijk zijn van
be dependent on so/st
een afkeer hebben van
to dislike so/st
afleiden uit
to deduce from st
afstand doen van
to renounce/surrender st from
afstand nemen van
to take distance from so
afstappen van
get off st/leave an idea
zich afzetten tegen
to react against so/st
afzien van
to abandon/give-up/renounce st
allergisch zijn voor
be allergic toward st
zich bekommeren om
to concern oneself with
belangstelling hebben voor
to have interest for so/st
belangstelling tonen voor
to show interest in so/st
benieuwd naar
curious about so/st
een beroep doen op
to appeal (in good faith) to so/st
beschikken over
to dispose of/have control in the disposal of st
beschuldigen van
be accused of st
beslag leggen op
to impose on/seize st (as a fine/punishment)
bestand tegen
resistant to
bestemd voor
destined to
bevallen van
give birth to (bv. een kind)
beveiligen tegen
to secure/protect against so/st
bevreesd voor
afraid of so/st
bevriend met
befriend so
bewust van
aware of
bezig met
occupy with so/st
bijdragen tot
to contribute to st
in het bezit van
to be in possession of
bezorgd zijn om
be concerned about so
bezorgd zijn over
be concerned about st
bezwaar tegen
objection against
boos om/over
angry for/about st
boos op
angry with so