Level 13 Level 15
Level 14

Vaste Combinatie Reeks 8- Werkwoorden/Voorzetsels


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gelijk hebben aan
be right about st
blijken uit
to show/prove/give
overeenkomen met
to more or less be the same in opinion with someone/to correspond to
het onderscheid tussen
the difference between
tonen aan
to show how, to demonstrate
gevoelig zijn voor
to be sensitive to something (an allergy)
onderzoek doen naar
to do a research on
zin hebben in
to feel like something
zin hebben om iets te doen
to feel like doing something
staan bij
to match
dateren van
to date from
op bezoek geweest
visited
voor problemen zorgen
to cause problems
gevoerd worden met
to be conducted with
in beeld brengen
to show/portray
in de rij staan
to stand in line
zich vinden in
to relate to something
een film draait/speelt
a film is playing
in tranen uitbarsten
burst into tears
onder de indruk zijn
to be impressed
zich (n)iets aantrekken van iets
(not) to be bothered by something
op kosten van
paid by
zitten op iets
to be working on something
zoet zijn met iets
to be occupied with something for a while
succes hebben met
have success with
afscheid nemen van
say goodbye to
in de gelegenheid stellen
give someone the opportunity
zich inzetten voor
to devote/dedicate oneself to
ergens achter staan
to approve or support something
ergens een mouw aan passen
to find a way round something (to find a solution)
recht hebben op
to have a right to
aan bod komen
to get a chance