Level 14 Level 16
Level 15

Vaste Combinatie Reeks 9- Werkwoorden/Voorzetsels


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
in goede banen leiden
steer in the right direction
zich bezinnen over
to reflect upon, contemplate
in verzet komen
to rebel
bij iem aankloppen
to knock on someone's door
voor iem klaarstaan
be there for someone
van niets weten
to know nothing of it
iets (niet) los zien van
(not) seeing something separate from
met behoud van
keeping (intact) /retaining
zich onderscheiden van
to distinguish oneself from
aandacht besteden aan
give attention to
de schuld krijgen van
to be blamed for
binden aan
to tie to (literal, physical connecting of parts)
bijdragen aan
to contribute to
doen aan
to take part in, go in for (sports)
doen denken
to remind so of st
hechten aan
to believe in
zich houden aan
to stick to an agreement
laten zien aan
to show to
lenen aan
to lend to
(zich) onttrekken aan
to withdraw from
overdragen aan
to transfer to
overhandigen aan
to hand over to
schrijven aan
to write to
sturen aan
to send to
toeschrijven aan
to attribute to
toevertrouwen aan
to entrust to
vertellen aan
to tell to so
voorafgaan aan
to procede st
voorstellen aan
to introduce to
doorgaan met
to continue
op van toepassing zijn
be applicable to
ontstaan uit
its origins came from
uitdraaien op
to end in
verlangen van iem
to desire/expect of so
verstrikt raken in
to get ensnared in
een praatje maken met
to have a chat with
op iem kunnen bouwen
being able to trust so
tot uiting komen
to be expressed
vergelijken bij
to be compared to
betrekking hebben op
to relate to
naar voren komen
to surface [a topic]
schermen met
to talk hot air; to boast
gepaard gaan met
accompanied by
het stempel dragen van
bear the hallmark of
afgaande op
to go by