Level 18 Level 20
Level 19

Vaste Combinatie: Wat doe je met een naamwoord?(2)


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
belangstelling tonen
to show interest
begrip tonen
to show understanding
bijeenkomst bijeenroepen
to call a meeting
een afstand afleggen
To cover a distance
een bezoek afleggen
To make a visit
campagne
voeren
een gesprek
voeren
vergadering houden
To have a meeting
een beroep uitoefenen
to exercise/practice one's profession
druk uitoefenen
To exert pressure
voorstelling geven
To give a performance
pijn lijden
To suffer pain
honger lijden
To suffer from hunger
verdriet hebben
To be sad
een gok doen of wagen
To gamble
een poging wagen
To make an attempt
een lot trekken
To draw a lot
paniek zaaien
to spread panic
alarm roepen/schreeuwen/slaan
to sound the alarm
onrust zaaien
to spread unrest
de spot drijven met
To mock, to deride
handel drijven
To trade, to do business