Level 21 Level 23
Level 22

Vaste Combinatie: Allerlei (1)


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
in het algemeen
generally
in feite
in fact
iets vies vinden
to find something disgusting/nauseating
zich alleen voelen
to feel lonesome/alone/isolated
ter wereld
in the world
een signaal van
a sign of
een teken van
a sign of
in m'n eentje
on my own
het openbaar vervoer
public transport
tot en met (t/m)
to (and including)
in de buurt
around/near
klaar zijn
to be ready
aan het werk
at work
op het gebied van
which has to do with
voor het laatst
the last time
om de dag
every other day
al jaren
for years
nog weten
to remember
erachter komen
to find out
verliefd worden op
to fall in love
door elkaar schudden
to shake (as in grab and shake and make aware of a fact)
het geringste
the least
iel
thin
de kerel
bloke
de geboorte
birth
nagels lakken
to polish nails
laten zien
to show
het abonnement op
(a) subscription to
in het bijzonder
in particular
aan alle kanten
on every sides
uit duizenden
one in a thousand
iem bedriegen
to cheat on someone
iets rechtzetten
to put something right, to explain something, to clarify
op zich
in itself, per se